והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין כי פי המדבר אליכם Behold your eyes see as do the eyes of my ...

Read More »