וירא אליו ד’ באלני ממרא And Hashem appeared to him in the plains of Mamreh The Daas Zikanim tells us ...

Read More »