הלוא זה אשר ישתה אדוני והוא נחש ינחש בו   Is this not the one from which my master drinks, and ...

Read More »